ES investicijos

UAB LZT investicijos į gamybos plėtrą, gaminių pristatymą tarptautinėse parodose, eksportuojamų gaminių sertifikavimą

bendrai-finansuoja-europos-sajunga

AEI GAMYBOS PAJĖGUMŲ ĮRENGIMAS ĮMONĖJE LZT

LZT, UAB įgyvendina projektą „AEI gamybos pajėgumų įrengimas įmonėje LZT“, kurio metu bus įdiegta 112,5 kW saulės jėgainė. Projekto įgyvendinimo metu LZT, UAB įdiegs energijos efektyvumo priemonę – saulės elektrinę, kuri sudarys sąlygas taupyti elektros energiją ir mažinti elektros sąnaudas. Projekto įgyvendinimas taip pat prisidės prie Lietuvos poveikio klimato kaitai švelninimo, oro taršos problemų sprendimo, energetinės priklausomybės nuo importuojamų energijos išteklių mažinimo.

Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 68982 Eur.
Iš Europos Sąjungos fondų projekto įgyvendinimui skiriama – 37940 Eur.
Projekto vykdymo pradžia – 2023 m. liepos mėn.
Projekto vykdymo pabaiga – 2025 m. liepos mėn.

finansavimas

„UAB LZT investicijos į gamybos plėtrą”

Projekto finansavimas
Finansavimas skirtas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas” priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-850 „Regio potencialas LT”
Projekto Nr. 03.3.1-LVPA-K-850 bendra vertė – 104 317,83 Eur, ES fondo investicijos sudaro 67 806,58 Eur.

Projekto tikslas
Sėkmingai nuo 2008 m. Šiauliuose veikianti inžinerinių paslaugų bei metalo ir plastiko produktų gamybos bendrovė UAB LZT, dalį gaminių eksportuoja į užsienio šalis. Siekdama plėsti savo savo veiklą, įmonė ketina įgyvendinti pajėgumų plėtros projektą, kurio metu bus įsigyjami modernūs produkcijos gamybai reikalingi įrenginiai. Projekto metu įsigyta įranga suteiks galimybę greičiau ir lanksčiau atlikti užsakymus, padidinti bendrovės gamybos apimtis bei darbo našumą.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų.

finansavimas

„UAB LZT gaminių pristatymas tarptautinėse parodose”

Projekto finansavimas
Finansavimas skirtas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas” priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT”.
Projekto Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 bendra vertė – 63 310,00 Eur, ES fondų investicijų parama sudaro 31 655,00 Eur.

Projekto tikslas
UAB LZT produkcijos pristatymas tarptautinėje rinkoje, siekiant užmegzti naujus ryšius, plėsti potencialių klientų ir partnerių ratą, įgauti patirties bei pasisemti naujų idėjų, kurios būtų pritaikomos produkcijos tobulinimui.

Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo.

finansavimas

„UAB LZT Eksportuojamų gaminių sertifikavimas”

Siekdama didinti eksporto pardavimus į strategines rinkas, bendrovė UAB LZT ketina sertifikuoti įmonės gaminamus buitinius valymo įrenginius.

Projekto metu diegiamas sertifikatas EN 12566-3:2016. Gaminiai bus eksportuojami į tikslines rinkas Europoje ir Skandinavijoje.

Projektas įgyvendinamas, siekiant patvirtinti, kad įmonės gaminami buitiniai nuotekų valymo įrenginiai atitinka aukščiausios kokybės standartus. Sertifikatai būtini, norint konkuruoti užsienio rinkose su kitais gamintojais Skandinavijoje bei Europoje.

Bendra projekto suma sudaro 41 130,55 EUR, iš kurios – 19 044,26 EUR – ES investicijos.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.