Įmonė parduoda ir montuoja valymo įrenginius, bei atlieka jų priežiūrą – paleidimo, derinimo bei aptarnavimo darbus Latvijoje.

Tikslas – pasiūlyti pažangiausius nuotekų valymo įrenginius Latvijos rinkai. Įrenginiai yra patentuoti (Nr. 5386)